Forventnings­styrende

Du er tydelig på hva som forventes av medarbeider og samtidig åpen for å kalibrere forventningene opp mot medarbeiders forutsetninger og motivasjon.

 – Kløkt
Problemet

Du har en relativt nyansatt, erfaren og dyktig medarbeider som ikke leverer som du hadde forventet og heller ikke tar så mye initiativ som du hadde trodd. Du begynte å forberede deg på at du må konfrontere henne med dette. Imidlertid har du skjønt at utfordringen ligger i at dine forventninger ikke har blitt kommunisert og at du ikke kan ta for gitt at hun som ny skal forstå hva som forventes av henne, selv om hun er erfaren. Du bestemmer deg for å ta en prat med henne hvor dere snakker åpent om forventningene du har til henne.

Det er mange grunner til at ledere velger å ikke avklare forventninger med sine medarbeidere. Vi hører ledere si; ‘Jeg har ikke tid.’, eller ‘Dette burde medarbeider bare skjønne, det er jo så opplagt.’, eller ‘Det er vanskelig å være tydelig på hva som forventes overfor medarbeidere som er eldre enn meg.’ eller ‘Jeg vet ikke helt hva jeg forventer.’ Dette kan kjennes som gode forklaringer, men er vel egentlig bare dårlige unnskyldninger.

Når forventninger ikke er tydelig definert kan det, for noen, føre til høyere risiko for utbrenthet fordi de vil forsøke å levere godt på alle områder hvor de tror det forventes noe av dem. Andre vil bli usikre, og noen vil resignere. Mangel på tydelighet om forventninger kan føre til at medarbeidere jobber i hver sin retning og ikke klarer å trekke lasset sammen, eller at arbeid gjøres dobbelt opp. Når en leder evner å gå i dialog om forventninger forebygger det bl.a. resignasjon, utbrenthet, misforståelser og dobbeltarbeid.