Styrkende

Du stimulerer medarbeiders selvtillit og motivasjon gjennom å anerkjenne og gi feedback på hans/hennes styrker. Du gir medarbeider tro på at han/hun kan ta mer ansvar, søke nye utfordringer og bli mer selvgående.

 – Kløkt
Problemet

Du har en dyktig medarbeider som alle setter stor pris på. I det siste opplever du at han virker usikker på egne prestasjoner. Han virker litt motløs. Du innser at du har vært alt for dårlig til å gi han tilbakemeldinger på hva han tilfører avdelingen så du bestemmer deg for å begynne å formidle hvilke gode kvaliteter du ser han har. Du tror også han vil motiveres av å bruke sine gode egenskaper på nye oppgaver, så du har en plan for hvordan du kan foreslå dette for han.

Å lete etter feil for å kunne fikse dem er menneskelig. Gjennom utdanning og et krevende og uforutsigbart arbeidsliv blir gjerne problemfokuset vårt forsterket, og på jobb er det ofte relevant å spørre etter risiko og hvordan gap kan tettes. Derfor kjennes det gjerne uvant å gjøre det motsatte, nemlig å lete etter og anerkjenne og å bygge videre på det som allerede fungerer. Mange ledere opplever det vanskelig (og kanskje kleint) å skulle sette ord på egne og andres styrker. Men når våre gode sider blir trukket frem gir det trygghet, en følelse av å høre til og å være verdsatt.

I den styrkende samtalene er det fokus på å forsterke det som allerede fungerer, eller å lokke frem ubrukte styrker som medarbeider kanskje selv ikke er klar over at han eller hun har. Fordi det er uvant trenger mange ledere å trene på å observere, sette ord på, og å gi tilbakemelding på andres styrker. Utvikling går fortere og er mer motiverende når medarbeider jobber og utvikler seg i tråd med sine styrker.