Derfor Kløkt!

Les våre nyeste innlegg lenger ned på siden eller klikk på knappen under for å lære mer om oss, og se når vi holder våre neste kurs.

25.04.22

Derfor kan ikke en god leder bli likt av alle

At noen i egen organisasjon misliker deg som leder, er ikke alltid et tegn på at du gjør noe galt – snarere tvert imot.

Derfor Kløkt! – Kløkt

Norske ledere er i en særklasse når det gjelder å skygge unna de vanskelige situasjonene, spesielt hvis det er noe som minner om konflikt og intern uro. God ledelse handler også om å takle ubehag – og kanskje noe av det mest ubehagelige av alt er følelsen av at noen av dine ansatte ikke liker deg.

Kortsiktig misnøye eller langvarig nag

Som leder er det viktigere å nå strategiske mål og å skape resultater enn å vinne eventuelle usynlige interne popularitetskonkurranser (slik medarbeidertilfredsundersøkelser ofte er). Hvis de fleste av dine ansatte misliker deg, er du sannsynligvis ikke særlig effektiv i så henseende, men det er du nok heller ikke hvis absolutt alle forguder deg. Ledelse innebærer tidvis upopulære beslutninger som kan gjøre arkitekten og budbringeren upopulær – i hvert fall på kort sikt.

Ledelse handler tidvis også om å korrigere adferd, retning eller prestasjon hos andre. Gjennomføres den korrigerende samtalen på klok og ryddig måte, og følges godt opp, vil det i 9 av 10 tilfeller føre til styrket relasjon og økt motivasjon hos medarbeider. Ledelse handler grunnleggende om ett av to – utvikling eller avvikling. Status quo – å leve med en som f.eks. forsurer et arbeidsmiljø eller ikke bidrar til å skape resultater er ikke en opsjon i dagens arbeidsliv.

Vanskelig å skille sak og person

Hvis viktige beslutninger ikke tas fordi du som leder er redd for at noen ikke skal like deg – ja kanskje til og med gi deg litt hard medfart i neste 360-evaluering eller medarbeidertilfredshetsundersøkelse – er du uansvarlig i rollen.

La oss likevel ile til og si at man ikke på noe som helst vis derfor skal dyrke misnøye i egen stab, men heller akseptere at det ofte vil finnes noen som vil mislike det du gjør og derigjennom den du er. Og ja, det er også særdeles menneskelig å ikke evne å skille sak og person. De fleste av oss vil alltid slite med å akseptere «it’s nothing personal – it’s only business».

Prøv en oppklaringsprosess

Det kan kanskje høres ut som om vi oppfordrer til en slags stilltiende aksept for det du måtte ha av interne nemesiser, men det er i grunnen heller ikke en farbar vei. Hvis du blir mislikt på grunn av beslutningene som blir tatt, må du fremdeles jobbe hardt for å overbevise så mange som mulig – selv om enkeltpersoner kan virke urokkelige.

Er det derimot mer snakk om deg som person, kan det være behov for det vi kan kalle en «oppklaring». Dette kan eksempelvis skje ved at du tar initiativ til en eller flere samtaler med en kollega eller en medarbeider der samspillet med deg som leder er vanskelig. Du bør da gå inn i dialogen med en konstruktiv ydmykhet for å skape gjensidig læring og finne en farbar vei videre.

Vanskelig? Absolutt. Umulig? Ikke alltid. Det ligger i rollen at du ikke kan la slike situasjoner ligge. Da vil de i verste fall akselerere over tid. Du verken kan eller bør trygle noen om å bli likt, men det bør i de aller fleste tilfeller være mulig å få til et fungerende samarbeid.