Coachende

Du kommer ikke med løsningen, men går inn med en intensjon om å hjelpe din medarbeider til selv å finne egen løsning. Du stiller åpne engasjerte spørsmål, lytter for å forstå, støtter, anerkjenner og utfordrer slik at medarbeider opplever seg anerkjent og selv tar eierskap til løsningen.

klokt_icon_coachende.png – Klokt

Problemet
Du har en svært dyktig og erfaren medarbeider som jobber med noen av selskapets viktigste kunder, men du opplever ikke alltid at medarbeideren har noen å drøfte problemene med, og at det reflekteres i resultatene. Du ønsker å skape en arena der medarbeideren kan sparre med deg, uten at du har svaret.

Når medarbeiderne sitter på tanker og ideer som de ikke opplever å kunne diskutere med noen, kan ideene gå tapt og medarbeideren mister en arena til å utvikle seg på.

Gjennom coachende samtaler kan du skape en trygg arena der du kan være til stede og støtte medarbeideren i sin egen prosess, samtidig som du kan være en sparringspartner og veileder.