Oppklarende

Du tar initiativ til en samtale med en kollega eller en medarbeider hvor samspillet med deg som leder er vanskelig. Du går inn i samtalen med en konstruktiv ydmykhet for å skape gjensidig læring og å finne en farbar vei videre.

klokt_icon_oppklarende.png – Klokt

Problemet
Du har en medarbeider du har jobbet tett og godt sammen med over flere år. I den siste tiden har relasjonen blitt anspent. Du har behov for for å finne ut hva som gjør at samarbeidet ikke flyter så godt som det gjorde tidligere.

Det kan oppleves ubehagelig å anerkjenne at en relasjon med medarbeideren eller en situasjon på arbeidsplassen ikke er optimal. Likevel vet vi at dette er en viktig pådriver for medarbeiderens engasjement og trivsel.

Å ta en oppklarende samtale der du som leder innrømmer feil og stiller deg sårbar, kan bidra til å bygge tillit med de ansatte, gjøre deg til en rollemodell, samt reparere en relasjon.