Forventnings­styrende

Du er tydelig på hva som forventes av medarbeider og samtidig åpen for å kalibrere forventningene opp mot medarbeiders forutsetninger og motivasjon.

Klokt_Icon_Forventningsstyrende.png – Klokt

Problemet
Du har en dyktig medarbeider som ikke tar så mye initiativ som du hadde ønsket. Du er usikker på om du har kommunisert forventningene dine godt nok.

Mangel på tydelighet om forventninger kan føre til at medarbeidere jobber i hver sin retning og ikke klarer å trekke lasset sammen, eller at arbeid gjøres dobbelt opp.

I en forventningsstyrende samtale der du som leder klarer å tydeliggjøre forventningene dine, kan du forebygge bl.a. resignasjon, utbrenthet, misforståelser og dobbeltarbeid.