Trening i tryggere og modigere ledelse

Åpent lederutviklingsprogram med fokus på ferdighetstrening i gode og utviklende samtaler.
Slikt blir det kloke ledere av!

klokt-samtale.jpg – Klokt
Problemet

Alt for mange ledere leder ikke

Det er stort problem når ledere

 • ikke TØR å være ledere

 • ikke TAR SEG TID til å være ledere

 • ikke ØNSKER å være ledere

 • ikke vet hva de skal FYLLE ROLLEN med

Dette fører til sviktende resultater, manglende prestasjoner og at nøkkelmedarbeidere slutter.

Trening i tryggere og modigere ledelse – Klokt
Løsningen

Tydelig ledelse fordrer at du kan håndtere 5 typer samtaler

Samtalen mellom leder og medarbeider er en av de viktigste arenaer for å skape motivasjon og fremme prestasjon.

På KLOKT legger vi vekt på samtaletrening og du vil få anledning til å trene på å mestre 5 forskjellige samtaletyper som er viktig å beherske om du skal fungere godt og lykkes som leder.

I tillegg til trening vil du på KLOKT også få økt selvinnsikt gjennom feedback fra dine medarbeidere. Du vil bli sikrere på hva som forventes av deg som leder gjennom samtaler du skal ha med din leder før oppstart av programmet og etter at programmet avsluttes.

Trening i tryggere og modigere ledelse – Klokt

Nesten alle våre ledere har vært igjennom Klokt, og nye ledere vil vi etter hvert sende på nye Klokt kurs. 
Klokt har gitt både ledere og oss som selskap et løft i ledelse. Vi har blitt et mer sammensveiset lederkorps som bruker hverandre- og generelt jobber mer på tvers. 
Lederne våre har blitt både tryggere og tydeligere gjennom programmet. Programmet er designet slik at lederne tar læring og nye verktøy med seg inn i hverdagen slik at det ikke bare blir kortsiktig begeistring. Lederne har fått større selvinnsikt, og vi har gjennom dette utviklet en bedre feedback-kultur i hele selskapet


- Frøydis Espedal, Adm.dir. Brekke&Strand

Program

Dette gjør vi på Klokt

0. Før samling

Kloktdeltakerne skal gjennomføre en oppstartssamtale med sin leder før første samling.

1. Samling 1

Dag 1: 09.00 - 16.00
Dag 2: 09.00 - 16.00

I løpet av den første samlingen vil Kloktdeltakerne

 • Etablere et nettverk av lederkollegaer med variert ledererfaring på tvers av næringer og organisasjoner. Relasjonene blant deltakerne styrkes gjennom hele Kloktprogrammet.

 • Bli trygge nok til å kunne dele sine styrker og utviklingsområder som ledere, med hverandre.

 • Få dypere innsikt i seg selv som leder.

 • Reflektere rundt noen sentrale ledelsesmodeller.

 • Trene på gjennomføring av den forventningsstyrende og coachende samtalen.

 • Bli kjent med sin læringstrio. Alle deltakerne blir delt inn i læringstrioer på dag 1 på første samling og disse følger hverandre gjennom hele programmet. Læringstrioen brukes blant annet mellom samlingene for å sikre at læringen trekkes inn i hverdagen.

Deltakerne vil også bli introdusert for Lead Forward, et verktøy for å hente inn og bearbeide tilbakemeldinger fra sine medarbeidere. Les mer på http://www.leadforward.se/

2. Aktiviteter mellom samling 1 og 2

For å forsterke læringsutbyttet fra samling 1 vil Kloktdeltakerne delta på

 1. To digitale møter i læringstrioene.

 2. Invitere egne medarbeidere til Lead Forward.

I tillegg skal alle deltakerne trene på både forventningsstyrende samtaler og coachende samtaler med egne medarbeidere i sine respektive organisasjoner.

3. Samling 2

Dag 1: 09.00 - 16.00
Dag 2: 09.00 - 16.00

I løpet av den andre samlingen vil Kloktdeltakerne

 • Få innsikt i hvordan identifisere egne og andres styrker.

 • Bli kjent med modeller basert på styrkebasert ledelse.

 • Trene på å gjennomføre styrkende og oppklarende samtaler.

 • Trene på hvordan det å anerkjenne styrker kan brukes til å strekke og utvikle medarbeidere videre.

 • Lære hvordan å bruke kollegacoaching som metode for å støtte og utfordre hverandre i læringstrioene.

 • Få konkrete oppgaver å gjennomføre før samling 3.

4. Aktiviteter mellom samling 2 og 3

For å forsterke læringsutbyttet fra samling 2 vil Kloktdeltakerne delta på

 1. To digitale møter i læringstrioene. Kollegacoaching brukes som struktur for møte

 2. En coachingsamtale med en av Kloktfasilitatorene.

 3. Trene på både den styrkende samtalen og på oppklarende samtaler med egne medarbeidere i sine respektive organisasjoner.

5. Samling 3

Dag 1: 09.00 - 16.00
Dag 2: 09.00 - 16.00

I løpet av den tredje samlingen vil Kloktdeltakerne

 • Få innsikt i hva som kan være til hinder for gjennomføring av korrigerende samtaler.

 • Trene på å gjennomføre den korrigerende samtalen.

 • Integrere læring fra hele Kloktprogrammet – hvordan bruke de forskjellige samtalene på kløktig vis.

 • Øke sin selvinnsikt videre gjennom å jobbe med ‘edge behavior’.

 • Oppsummere sin egen reise gjennom programmet; hva er læringen så langt, hva er neste steg?

6. Arbeid i etterkant

For å forsterke læringsutbyttet Klokt

  1. Ny Lead Forward tilbakemelding for å måle endring i lederadferd.

  2. En coachingsamtale med en av Kloktfasilitatorene

  3. Et digitalt møte i læringstrioene for å forsterke læringen og diskutere resultatene fra Lead Forward.

  4. Oppfølgingssamtale med egen leder for å sikre at deltakerens læring fortsetter internt i egen organisasjon.

  5. Webinar med alle deltakerne etter ca 100 dager for å knytte løse tråder, diskutere læringsutbyttet og snakke om veien videre.

 – Klokt

Kurskalender

Bli en bedre leder på 3 x 2 dager.

Kursinfo

Pris per deltager
kr 54 000 eks. mva.
Varighet
Ca 6 måneder
Kapasitet
21 deltagere
Språk
Norsk
Påmeldingsfrist
Senest 2 uker før oppstart
Folkene bak Klokt

Hvem er vi?

Trening i tryggere og modigere ledelse – Klokt

Ofte stilte spørsmål

Om du ikke finner svar på det du leter etter, ikke nøl med å ta kontakt!

Hvem passer kursene for?

Kurset passer for ledere som ønsker å øke sin selvinnsikt, som vil vite hvordan de kan bli enda bedre i lederrollen, og som er klare for å trene for å bli bedre.

Må jeg forberede noe?

Før hver samling vil det være noen oppgaver deltakerne gjennomfører. Dette er ikke oppgaver som er veldig tidkrevende. Hva oppgavene går ut på varierer, men de er designet for enten å øke deltakers selvinnsikt, forsterke relasjoner deltaker har som leder i sin organisasjon, eller forankre læringen fra samlingene i deltakers hverdag.

Eksempel på oppgaver:

Ha en samtale med egen leder for å få tilbakemeldinger og avklare forventninger delta i en samtale med en profesjonell coach.

Hva er inkludert i kursavgiften?

 • Kursmateriell

 • Lunsj alle kursdagene

 • 2 coachingsamtaler med profesjonell coach

 • Lead Forward lederprofil, denne får deltaker 2 ganger, ved oppstart og ved avslutning for å se hvilken endring som har skjedd gjennom programmet og for å definere nye områder for utvikling

Hvem kan jeg kontakte for mer informasjon?

Ta kontakt med info@klokt.no. Eller hanne@klokt.no - 95733613, tommy@klokt.no – 93 444 347 eller silje@klokt.no – 95 222 810.

Hva betyr det når dere skriver at Klokt er treningsbasert?

Det betyr at vi skaper arenaer for å trene på de lederferdighetene vi jobber med. Hvis for eksempel forventningsstyring er på dagasorden vil vi gi en kort teoretisk innføring i teamet, så legges det opp til å trene på de forskjellige elementene som ligger i å gjennomføre gode forventningsstyrende samtaler.

En annen måte å si det på er at samlingene ikke er forelesningstunge, men heller basert på deltakerorientert erfaringslæring.

Kan jeg hoppe av underveis og hoppe på igjen på et senere kurs?

Vi anbefaler i utgangspunktet at man melder seg på et kursforløp hvor alle datoene passer. Vi ønsker å skape en trygg læringsarena på Klokt og fordelen med at deltakere ikke bytter mellom grupper/kursforløp er at tryggheten, tilliten og evnen til å utfordre hverandre øker underveis i programmet ettersom deltakerne blir bedre og bedre kjent.

Alle deltakerne blir for eksempel delt inn i læringstrioer på dag 1 på første samling og disse følger hverandre gjennom hele programmet. Om det er noe uforutsett som gjør at man må bytte fra en gruppe til en annen er det bare å ta en prat med en av kurslederne så kan vi se hvordan vi kan legge til rette for dette på en smidig måte.

Er påmeldingen bindende?

Ja, påmeldingen er bindende. Ved sykdom el.l. ta kontakt.

Kursavgiften betales ved påmelding. Skulle du oppdage at du har betalt, men trenger å bytte til et annet kursforløp før programmet starter, er det som regel ikke noe problem så lenge det er ledige plasser på et annet kursforløp. Det er bare å ta kontakt så finner vi ut av det.

Hva folk sier

Jeg vil anbefale Klokt til alle som ønsker å bli en bedre leder. Jeg har som HR leder/ bestiller og som deltaker erfart hvordan fasilitatorene evner å skape en trygg læringsarena som gjør at man kan trene på nye lederferdigheter og dermed stå mer solid i de forskjellige typer av utfordringer man står i som leder hver dag.

Mona Da Cruz. HR sjef. Frimann-Berner AS.

Kombinasjonen av lederverktøy tilpasset min arbeidshverdag og praktiske oppgaver, levert med tydelige og konstruktive tilbakemeldinger, er noe som kjennetegner konsulentene bak KLOKT. Programmet deres har gjort at jeg har blitt tryggere og mer tydelig som leder. Alle som ønsker å bli en bedre leder bør unne seg denne reisen.

Eirin Lunde. Avdelingsleder Service. DDV Drift.

Verktøyene og samtaletreningen har gjort at jeg har kunnet være tydelig tidlig overfor medarbeidere som enten ikke har prestert tilfredsstillende eller som har hatt holdninger som ikke har bidratt til å skape den kultur vi ønsker hos Erik Arnesen. Dette har vært helt avgjørende for å bygge det vinnerlag vi etterhvert har klart å bygge. Uten den treningen og de verktøyene jeg har fått gjennom dette programmet hadde vi ikke vært der vi er i dag både ifht å skape resultater og å skape en kultur som kan holde på de beste medarbeiderne.

Ivar Bunæs.  Leder Servicemarked. Erik Arnesen, Bryn.