Korrigerende

Du bruker ditt mandat til å kommunisere et behov for at medarbeider korrigerer en holdning eller atferd. Når dette gjøres på en måte som ivaretar medarbeiders verdighet, vil det øke din kredibilitet som leder, samtidig som det fører til endret adferd hos medarbeider. Dette vil som oftest føre til en styrket relasjon på sikt.

Klokt_Icon_Korrigerende.png – Klokt

Problemet
Du har en medarbeider som leverer solide økonomiske resultater. Problemet er at vedkommende oppleves krass og ufin i sin kommunikasjon. Medarbeiderens kollegaer kvier seg for å jobbe sammen med h*n, og en kollega har søkt seg vekk fra avdelingen pga oppførselen. Du forstår at du må ta en tydelig prat med vedkommende og kreve endret oppførsel.

Den korrigerende samtalen kan være ubehagelig, uforutsigbar og vanskelig å forberede. Likevel må den tas. I organisasjoner hvor dårlige holdninger og manglende prestasjoner ikke tas tak i bygges det ofte en kultur hvor ingenting har konsekvenser.

I den korrigerende samtalen må leder være villig til å lytte for å forstå, men det er også viktig at leder tør bruke sitt mandat til å kreve en endring og å følge tett opp i etterkant. Ved å ta tak i problemet ved rota hindrer du at den ansattes oppførsel vil få ringvirkninger.