Styrkende

Du stimulerer medarbeiders selvtillit og motivasjon gjennom å anerkjenne og gi feedback på hans/hennes styrker. Du gir medarbeider tro på at han/hun kan ta mer ansvar, søke nye utfordringer og bli mer selvgående.

klokt_icon_styrkende.png – Klokt

Problemet
Du har en svært dyktig medarbeider. I det siste har medarbeideren virket motløs og usikker på egne prestasjoner, og du innser at du ikke har vært god nok til å kommunisere hva medarbeideren tilfører avdelingen.

Gjennom utdanning og et krevende og uforutsigbart arbeidsliv blir gjerne problemfokuset vårt forsterket, derfor opplever mange ledere det vanskelig (og kanskje kleint) å skulle sette ord på egne og andres styrker.

Men når våre gode sider blir trukket frem gir det trygghet, en følelse av å høre til og å bli verdsatt. Dette skal en styrkende samtale fremme.