Vilkår og betingelser

Påmelding og betaling

Etter utfylling av påmeldingsskjemaet, vil bestiller motta en bekreftelsesmail på e-post, etterfulgt av en faktura med kursavgiften. Plassen blir reservert så snart fakturaen er betalt.

Påmeldingen er bindende, og det er ikke mulig å få refundert kursavgiften. Dersom det er betalt for deltakeren, men vedkommende trenger å bytte til et annet kursforløp før programmet starter, skal det være mulig så lenge det er ledig plass på andre kursforløp. Ønsker deltaker å bytte til et senere kursforløp må vi informeres senest fire uker før første samling.

Dersom deltaker oppdager å ikke kunne delta på kursforløpet som planlagt, kan deltakeren bytte til et annet kursforløp om det er ledige plasser. Alternativt kan en annen leder fra organisasjonen overta plassen.

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj alle kursdager, og alt av planlagt og oppsatt innhold i regi av Klokt. Eventuelle reise- og overnattingsutgifter i forbindelse med kurset, er ikke inkludert.

Kansellering av kurs

Dersom vi ikke når minimumsantallet av påmeldinger vi behøver for å gjennomføre kurset, kan det bli kansellert. I slike tilfeller vil deltaker få valget mellom å få hele kursavgiften refundert, eller å flytte påmeldingen til et annet kursforløp.

Klokt er ikke ansvarlig for reservasjon eller kansellering av hotell og/eller reiseutgifter som er booket i forbindelse med kurset.

Force Majeure-hendelser utenfor vår kontroll gir oss rett til å avlyse arrangementet uten erstatningsplikt overfor kursdeltakeren.

Personopplysninger

Når bestiller melder deltaker på Klokt, vil deltaker automatisk legges inn i vår kundedatabase. Vi behandler opplysningene i henhold til Personopplysningsloven. Opplysninger om våre kunder vil ikke deles med tredjeparter, og deltaker har til enhver tid mulighet til å få innsyn i de dataene som er lagret om vedkommende.